Selfbeskikking (2019 Mandaat)

Tans is al die politieke partye in parlement multi-kultureel en nie vir ‘n spesifieke volk nie, wat ‘n mandaat vir ‘n volk moeilik, of eerder onmoontlik, gaan uitbring tydens enige verkiesing.   Front Nasionaal is ‘n politieke volksparty vir Afrikaners, Boere (blankes) juis om ‘n mandaat te verkry vir onafhanklikheid.


No photo description available.

https://www.facebook.com/Front-Nasionaal-SA-blad-743870385730868/

WAT IS DIE STORIE MET SELFBESKIKKING?
deur
Front Nasionaal SA

Dat die verkryging van selfbeskikking werklik die enigste kans is vir die blanke minderheid in Suid-Afrika om as volk te oorleef, kan na Ramaphosa se staatsrede verlede jaar by niemand meer twyfel laat nie. Dat daar ook ‘n toenemende besef by mense is dat dit nou werklik die geval is, is ook sekerlik so, maar grootliks vanweë gewilde wanpersepsies lyk dit asof mense maar nog steeds wil vasklou aan die “lesser of two evils” opsie,  DA stem en bid vir die beste.

Dit gaan nie werk nie. En ons moet dit nou begin besef. ‘n Kwarteeu van DA stem het ons nog absoluut niks gebaat nie. Om aan te hou dieselfde stem uitbring en te hoop vir ‘n ander uitkoms is nie baie slim nie.

Nou moet ons die wanpersepsies eenkant skuif en ‘n slag goed kyk na wat die internasionale reg sê oor selfbeskikking en waarop ons ‘n eis daarvoor grondves. Die aangehegte uittreksel uit artikel 3 . 8,2 (a – e) van die Statute van die VN, wat onderteken is deur Suid-Afrika in 1997, is baie duidelik daaroor. Hierdie statuut is ‘n jus cogens beginsel – met ander woorde, dit is verhewe bo die grondwette van state. En daardie besef slaan die wanpersepsie van “Die ANC sal dit nie toelaat nie” sommer net hier dood. Dis ‘n internasionale, staatsregtelike reël. En nee, Suid-Afrika het NIE onttrek aan die IGH nie – daar was so ‘n kennisgewing, maar die Konstitusionele Hof het dit omgekeer. Die besluit oor die toestaan van Selfbeskikking berus NIE by die ANC nie.

Die eerste stap is om na die regering te gaan met ‘n duidelike mandaat en te sê:

“Daar is die getal mense wat ons gestuur het om te kom sê ons eis selfbeskikking. Gaan julle daaroor met ons praat voordat ons dit na die internasionale gesag toe neem?” So ‘n mandaat word op een manier alleen beding: Deur die aantal stemme wat ‘n politieke party op hom verenig in die volgende algemene verkiesing.

En daarom vra Front Nasionaal:

Gee jou stem vir ons sodat ons so veel as moontlik stemme vir Selfbeskikking kan hê. ‘n Stem vir enige ander party is ‘n blote ondersteuning van die huidige status quo en stel ons nie in staat daartoe om die proses aan die gang te sit nie.

Dis hoe eenvoudig dit is: Jy stem VIR selfbeskikking of jy stem TEEN selfbeskikking.

Wat gaan ons dan in die Parlement sê? Ons gaan sê:

Daar is 5 beginsels waarop ons vandag kan eis vir selfbeskikking en op al 5 beginsels het ons ‘n waterdigte argument. Hier is die vyf beginsels in artikel 3.8,2 (a-e) van die Statute van die VN en ons argument daaroor:

a) Ja, die hele konsep van ‘n geintigreerde “Reënboognasie” van onassimileerbare kulture en waardestelsels het ten doel om die integriteit as afsonderlike volk met kulturele waardes en etniese identiteit te ondermyn. Dit is die beleid van die regerende party, die opposisie en elke ander party in die Parlement van hierdie land. Dit bedreig ons voortbestaan.

b) Ja, die Staatsrede van die president het dit onomwonde gestel dat hierdie volk van sy grond, gebied en hulpbronne ontroof gaan word deur onteiening sonder vergoeding. Dis ‘n brutale oortreding van stipulasie b.

c) Ja, die herhaalde voorvalle waar verarmde volksgenote verskuif word na gebiede waar hulle genoodsaak is om te integreer, as minderheid, met ‘n onversoenbare kulturele waardestelsel is ‘n voorbeeld van ‘n oortreding van hierdie stipulasie. Munsieville is ‘n uitstekende voorbeeld daarvan. En ook dit is regeringsbeleid.
d) Die onlangse gebeure by Hoërskool Overvaal, op aandrang van ‘n ANC Provinsiale Minister, is onomstootlike bewys daarvan dat ons op opvoedkundige, taalkundige en kulturele gebied gedwing word tot assimilasie en integrasie. Daar is talle ander voorbeelde van waar hierdie stipulasie deur die beleid van die huidige regering en sy opposisiepartye in die Parlement gruwelik geskend word.

e) Die talle uitlatings van selfs Parlementêre politici, en ook in die regerende party, oor “White Monolopy Capital”, Regstellende Aksie, SEB, aanhitsing tot geweld en diskriminasie met benaminge soos “Settlers” is waarskynlik die ergste oortreding van stipulasie e denkbaar.

Ons het 5 bewyse. Ons het die internasionale reg aan ons kant.

En nou moet ons dit gaan opeis. Maar dit gaan nie van Front Nasionaal afhang nie. Die besluit of ons dit moet gaan doen, berus by u. Daarop moet u nie hier op die sosiale media antwoord en dink dit is genoeg nie. Daarop moet u by die stembus gaan antwoord. Dis al wat ons vra.

***

Beleid

Front Nasionaal neem as amptelike partybeleid die resolusie aangeneem deur die Verenigde Nasies se algemene vergadering op 30 November 1970 en –

 1. aanvaar die legitimiteit van onderdrukte mense se reg tot selfbeskikking en om daardie reg na te jaag met enige middels tot hulle beskikking;
 2. erken die reg van onderdrukte mense om in die uitvoering van hulle reg tot selfbeskikking te vra vir morele en materiële ondersteuning in ooreenstemming met resolusies van die Verenigde Nasies en in die gees van die Handves van die Verenigde Nasies;
 3. doen ‘n beroep op alle regerings wat die reg tot selfbeskikking minag, om daardie reg te erken in ooreenstemming met internasionale strukture en die beginsels en gees van die VN Handves;
 4. erken dat die verkryging en onthouding van grondgebied vir selfbeskikking ‘n oortreding en minagting is van die Handves;
 5. veroordeel regerings wat die reg tot selfbeskikking weerhou van mense wat daartoe geregtig is.

 

PROGRAM VAN BEGINSELS:

 1. Dat in ooreenstemming met Artikel 235 van die Suid Afrikaanse Grondwet ons die reg tot selfbeskikking opeis;
 2. Dat alle diskriminerende wetgewing en praktyke gerig op mense op grond van hulle ras, onwettig verklaar word, met spesiale verwysing na:

Regstellende aksie

Swart ekonomiese bemagtiging

Kwotas in sport en onderwys

Grondhervorming

3. Dat die groep wat hulle reg tot selfbeskikking en uiteindelike onafhanklikheid opeis, as volg gedefinieër word:

3.1 die etniese groep bekend onder die naam “Afrikaner” en/of “Boer” en alle persone van europese afkoms wat identifiseer met die groep;

3.2 gebaseer op die westerse/europese lewensbeskouing en karakter wat betref taal, kultuur, gebruike en tradisies, godsdiens en geskiedenis;

4. Dat meganismes geskep word waaronder die spesifieke groep in beheer geplaas word van hulle eie geskiedenis, taal, onderwys en kultuurlewe in ooreenstemming en in proporsie tot die hoeveelheid belasting wat betaal word deur die persone wat hulle met die spesifieke etniese groep identifiseer;

5. Dat stappe geneem word om ‘n grondgebied/e te identifiseer binne die grense van die huidige Republiek van Suid Afrika in ooreenstemming met die geskiedenis, demografie en ander faktore; en dat volle onafhanklikheid toegestaan word nadat ‘n deeglike studie gedoen is oor grense.

PROSEDURES VIR SELFBESKIKKING

Dat Front Nasionaal se beleid gegrond is op die reg van die Afrikaner/Boer en mense van westerse oorsprong wat hulle met die etniese groep verbind tot selfbeskikking is ou nuus. Dit behels dat daar ‘n skeiding is in gebied, politiek en sosiale lewe tussen twee onoorbrugbare groepe (in ons geval die westerling en die Afrikaan).

Richard Falk is ‘n kenner van die prosedures wat by die VN en internasionale liggame gevolg moet word om selfbeskikking te bekom. Falk identifiseer vier gronde vir selfbeskikking:

 • Dekolonisasie (wat nie op ons van toepassing is nie).
 • Sesessie/afskeiding vanaf ‘n sentrale regering (Front Nasionaal se beleid in ooreenstemming met die VN se resolusies oor selfbeskikking).
 • Administratiewe onderafdeling – die sogenaamde interne selfbeskikking as ‘n soort federale stelsel steeds onder beheer van die sentrale regering (Solidariteit en Afriforum) soos in Kosovo, Tsjeggie.
 • Minderheidsgroepe (soos voorgestaan deur die Vryheidsfront) soos met die Navajo Indiane, Zapatistas en Cree.

Hieruit is dit duidelik dat Front Nasionaal en groepe soos BAV ‘n heeltemal ander strategie en prosedure volg oor selfbeskikking as byvoorbeeld Solidariteit en die Vryheidsfront.

Ons kyk dus net na die beginsel en prosedures vir sesessie/afskeiding soos voorgeskryf:

“A tension exists between the right of self-determination and the principle of territorial integrity of the sovereign state. Self-determination in international law takes two primary forms. One part is the developing human rights law, which is predicated on the notion of giving individuals more control of their lives. The other part, which is more contentious, involves groups that make claims to establish independent sovereign states.[4] This conflicts with the long-standing understanding that international borders are inviolable. Legally, self-determination has generally been confined to the level of the state.

“All separatist claims are not tied to territory and rooted in historical grievances and, therefore, any resolution requires addressing territorial needs. Simply being a distinct people is not enough in Brilmayer’s view.[6] Norms of international law, however, do not root themselves in a territorial claim, but rather whether the aggrieved group constitutes a distinct people. Ideas of democratic participation have been confused with self-determination.

These two ideal types are not necessarily as distinct as some make them out to be. Some have delineated four different approaches: consociationalism, centripetalism, integrative consensualism, and explicit recognition of communal groups.[14] Sisk goes further to argue that consociationalism and integrative approaches should not be seen as either/or propositions. On the contrary, from both can be derived a “menu of options from which policymakers might choose as they confront the complexities of any given ethnic conflict.”[15]

Falk se mening oor die multikulturele ooreenkoms van 1994 in Suid Afrika maak dit duidelik dat die sogenaamde Artikel 235 van die Grondwet en die Volkstaatraad maar net meganismes was om die wit bevolking in ‘n nuwe bedeling in te pamperlang deur dit net te verlaag tot “proses”:

“The self-determination mechanisms in South Africa were generally intended to be transitional in nature, with the understanding that integrative, majoritarian practices would eventually become the norm. In the case of South Africa, self-determination issues were solved by turning them into process issues through interim safeguards such as the Government of National Unity.[16] The transitional arrangements contained a number of power-sharing mechanisms including a power-sharing executive and proportionality measures. The Constitutional Assembly was also governed by weighted voting. The final constitution contained provision for a Volkstaat Council, which would serve as a mechanism to create an Afrikaner state should they choose to pursue that course. Weighted voting was also used at both the federal and provincial level as well as governing the ability of each level of government to legislate in each other’s realm”.

Front Nasionaal interpreteer die voorgeskrewe prosedures dus as volg:

 1. Put die binnelandse aksies vir selfbeskikking uit met die ANC-regering (deur middel van deelname aan ‘n verkiesing om STEUN TE BEWYS vir selfbeskikking, en NIE om deel van die multikulturele land se Parlement te word nie).
 2. Verkry die steun van internasionale liggame soos voorgeskryf deur die Verenigde Nasies om die BEGINSEL van selfbeskikking vir die Afrikaner/Boer as etniese groep saam met ander westerlinge aanvaar te kry as ‘n internasionale kwessie;
 3. Soek aktief na die steun van ‘n lidland van die Verenigde Nasies wat die eis om selfbeskikking kan voorle aan die VN (FN is reeds deel van ‘n groep van 72 internasionale politieke partye en dien ook op die bestuur van die WNCM, waar ons hoop dat een van die partye die bewind in ‘n lidland van die VN kan oorneem. Ons oe is dus vol hoop gerig op Front Nasionaal in Frankryk en ook partye in Griekeland en Ukraine).
 4. Dien die eis om selfbeskikking in by die Verenigde Nasies deur middel van die prosedures soos uiteengesit deur Maria Lundberg.

***

THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION UN PROCEDURES 2 Sept – 14 Nov 2014 Maria Lundberg, NCHR 1 JUS5710/JUR1710 Institutions and Procedures

External self-determination can be defined as in the following statement from the Declaration on Friendly Relations as [t]he establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self- determination by that people. [Emphasis added.]” (Reference re Secession of Quebec, Supreme Court of Canada, 20 August 1998)

Rights and obligations 2 Sept – 14 Nov 2014 Maria Lundberg, NCHR 10

 • The use of force – limitation as to the use of force by States against legitimate claims to self-determination and legitimate ”liberation movements” etc have a right to the use of force o Humanitarian law
 • If denial of the right to self-determination – bring the question before competent UN bodies. o Which?
 • Territorial claims o Title to territory in violation of the right to self-determination o Idea of terra nullius o Transfer of territory without consent of the population

The two UN Covenants 2 Sept – 14 Nov 2014 Maria Lundberg, NCHR 11  Article 1 ICCPR and the ICESCR: 1. All Peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development 2. All peoples may for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources…In no case may a people be deprived of its own means of subsistence 3. The State Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self- Governing and Trust Territories, shall promote the realization of …and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

The two UN Covenants 2 Sept – 14 Nov 2014 Maria Lundberg, NCHR 12  Identical Article 1:  Political, cultural and resource dimensions  Political: ○ External aspect: sovereignty ○ Internal aspect: governance  “a people’s pursuit of its political, economic, social and cultural development within the framework of an existing state.”  No deprivation of own means of subsistence (Art. 1.2) ○ Art. 47 for the interpretation  Obligations on all states to promote and respect the right of self-determination (Art. 1.3)

Indigenous peoples 2 Sept – 14 Nov 2014 Maria Lundberg, NCHR 13  GA Res. 61/295 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  Article 3: ○ Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development  Cf. ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989) Articles 1, 6, 7, 13 , 14 and 15.

Indigenous peoples 2 Sept – 14 Nov 2014 Maria Lundberg, NCHR 14  GA Res. 61/295 2007 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  Article 4: ○ Indigenous peoples, in exercising their right to self- determination, have the right to autonomy or self- government in matters relating to their internal or local affairs, as well as means of financing their autonomous functions.  Article 20.1: ○ Indigenous peoples deprived of their means of subsistence and development are entitled to just and fair redress. See also Art. 28  Articles 26-30, 32, 31.

https://www.frontnasionaalsa.co.za/wie-is-front-nasionaal/beleid/

 

Een gedagte oor “Selfbeskikking (2019 Mandaat)”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s